ප්ලාස්ටික් ද්රව්ය පරීක්ෂණයෙහි යෙදීම

21212

අදාළ පරීක්ෂණය:

※ ආතතිය, නම්‍යශීලී, සම්පීඩනය

※ පීල්, කැපීම, ඇලවීම

※ සිදුරු / පිපිරීම

※ කඳුළු ශක්තිය

※ සංරචක පරීක්ෂණය

※ දියවන ප්‍රවාහ පරීක්ෂණය

※ පෙන්ඩුලම් බලපෑම , Charpy , Izod , ආතන්ය බලපෑම

※ බර අඩු කිරීමේ බලපෑම

※ චිත්රපටය සඳහා ඝර්ෂණ සංගුණකය

※ දෘඪතාව/ඉන්ඩෙන්ටේෂන්

※උණුසුම් සහ ශීතල තත්ත්‍වයේ පරීක්ෂණ

※අධිවේගී ආතතිය

※අධි චක්‍ර තෙහෙට්ටුව

※HDT/Vicat

※නියැදි පිළියෙල


පසු කාලය: පෙබරවාරි-17-2022